Giò bê Nghệ An

Giò Bê VN-4

150,000

Giò bê Nghệ An

Giò Bê VN-3

150,000

Giò bê Nghệ An

Giò Bê VN-2

150,000

Bánh bột lọc – Bánh nậm Huế

Giò Bê VN-1

150,000

Bánh bột lọc – Bánh nậm Huế

Cu Đơ VN – 4

100,000

Cu đơ Nghệ Tĩnh

Cu Đơ VN – 3

100,000

Bánh bột lọc – Bánh nậm Huế

Cu Đơ VN – 2

100,000

Cu đơ Nghệ Tĩnh

Cu Đơ VN – 1

100,000

SẢN PHẨM MỚI

Bánh bột lọc – Bánh nậm Huế

Mè Xững Huế VN – 4

70,000

Bánh bột lọc – Bánh nậm Huế

Mè Xững Huế VN – 4

70,000

Bánh bột lọc – Bánh nậm Huế

Cu Đơ VN – 4

100,000

Bánh bột lọc – Bánh nậm Huế

Cu Đơ VN – 2

100,000

Bánh bột lọc – Bánh nậm Huế

Giò Bê VN-1

150,000